Sikkerhetstesting i Itera

Web.jpg

Sikkerhetstesting bidrar til å oppdage sikkerhetsproblemer i systemet. Formålet med slik testing er å forstå sikkerhetsrisiko og ta en vel informert beslutning om hvordan å redusere dem.

Sikkerhetstesting av webapplikasjoner er hensiktsmessig i prosjekter der det foreligger risiko for økonomisk eller personlig informasjonstap, omdømmeskader eller andre tap for kundens virksomhet.


Sikkerhetstesting integrerer tre dimensjoner som sammen garanterer sikkerheten til organisasjonen og alle systemene.

Disse tre dimensjonene inkluderer;

  • sikkerhet i infrastruktur
  • applikasjonssikkerhet
  • organisasjonsikkerhet.


Sikkerhetstesting kan enten integreres i alle stadier av prosjektutviklingen eller utføres som et frittstående prosjekt.

16. august 2017 holdt Itera frokostseminaret "Topptips til test", med tre av våre dyktigste testledere på scenen for et nesten fullsatt Teknologihuset. Se foredraget til Kate Ovechenko, leder for QA og testing i Itera Ukraina, "Top 5 attacks you should know about" her: 

Les mer om våre testtjenester: