Tilstandsgaranti for Gjensidige Eiendomsmegling

Person writing on computer. Illustration.

Itera fikk oppgaven med å videreutvikle Gjensidige Eiendomsmegling, som opprinnelig ble lansert i 2018. Målet med tjenesten var å tilby markedets tryggeste eiendomsmegling ved å introdusere Tilstandsgaranti - en ny forsikring.   

Iteras team bestod av UX-designer og innholdsprodusent. En av de første oppgavene de tok fatt på var å gjennomføre brukertester for å finne ut hvordan meglertjenesten på Gjensidige.no ble oppfattet. Testene viste at mange syntes nettsiden var preget av masse ord uten konkret innhold, og at det var vanskelig å forstå hvordan meglertjenesten fungerer. Med denne innsikten startet vi arbeidet med å forenkle kommunikasjonen, samtidig som vi redesignet hele nettsiden. 

Et viktig premiss for utviklingen av nye digitale tjenester er at man kan jobbe raskt og smidig, og være forberedt på å forkaste opprinnelige planer. Dette var også tilfelle for dette prosjektet. Etter noen måneder ble utviklingsarbeidet flyttet til Iteras kontor i Bratislava. Dette ga god kapasitet og gjorde det mulig å opprettholde høy hastighet i utviklingsarbeidet.  

Arbeidet med Gjensidige Eiendomsmegling har inneholdt de aller fleste elementene som skal til for å lykkes med et digitalt innovasjonsprosjekt:  

1) de riktige fagdisiplinene har vært involvert fra start,  

2) ideer har fått tilstrekkelig med frihet til å bli testet ut,  

3) alle i teamet, Itera og Gjensidiges egne ressurser, har vært villig til å snu seg rundt hurtig og  

4) teamet har fått myndighet til å gjøre fortløpende endringer.