Fremtidens Management Service Provider skal gjøre reisen ut i skyen trygg og forutsigbar

Platform lav kvalitet

Itera har over 20 års erfaring som Managed Service Provider (MSP). Men hva er fremtidens MSP? Jeg deler mine tanker, og forteller hva vi har gjort for å bli nettopp dette. Og ikke minst, hvorfor denne rollen blir ekstra viktig når du skal ta virksomheten din ut i skyen.

 

Hva er en MSP?

En Managed Service Provider (MSP) er en tjenesteleverandør som proaktivt administrerer og forvalter kunders IT-infrastruktur og sluttbrukersystemer, gjennom en abonnementsmodell.
Vanlig praksis er at selskaper outsourcer ansvaret til en MSP, slik at de kan opprettholde og forutse behov for en rekke prosesser og funksjoner, og dermed forbedre driften og redusere utgiftene.

Abonnementsmodellen er et alternativ til en on-demand-modell, der tjenesteleverandøren utfører enkelttjenester og fakturerer kun for utført arbeid. Ofte leveres disse to i kombinasjon.
Ansvarsforholdet er som oftest at kunden eier og har innsyn i organisasjonens systemer og data, mens en MSP kun administrerer tjenestene.En rådgiver som evner å følge endringstakten

Fremtidens MSP må fortsette å være en god rådgiver og partner for kundene, og skape trygghet.

Med nye teknologier og måter å jobbe på, må vi som leverandører også evne å tenke nytt og gjøre ting annerledes enn hva vi er vant til. I tillegg må vi forstå at kunder forventer en mye raskere endringsevne i dag enn tidligere, og at endringstakten har blitt veldig mye høyere.
 
For eksempel ser vi at de tekniske løsningene har kommet så langt at alt av infrastruktur kan settes opp ved bruk av kode. Dette gir mange fordeler, og større fleksibilitet, men har samtidig større rom for menneskelig feil.

Det er blant annet der vi som MSP kan komme inn, og tilby alt fra referansearkitektur til rammeverk, automasjon og god livssyklus-forvaltning, slik at kundene får den tryggheten de trenger.Forretning først, deretter teknologi

En god MSP må møte kundens behov ved å begynne med å jobbe ut fra forretning, og ikke fra et teknisk perspektiv. Dette må man gjøre gjennom hele verdikjeden, alt fra design til operasjonell drift.


I Itera har vi tatt lærdom fra applikasjonsutvikling – hvor det handler om å forstå den funksjonelle verdien koblet til forretningsprosessene før man utvikler koden. Fordi cloud-infrastruktur og applikasjoner er så tett knyttet sammen, er det viktigere enn noen gang å forstå hele verdikjeden, og starte i riktig ende.


 
Vi kombinerer erfaring med nye initiativer

For å komme dit vi er i dag, har vi kombinert det beste fra over 20 års erfaring som driftsleverandør og konsulenthus. Vi har de siste par årene bygget opp en helt ny avdeling og kompetanseområde, i tillegg til den gamle, for å levere Managed Services på Azure. Grunnen til at vi gjorde det på denne måten, er at vi ønsket å starte til dels med blanke ark, i tillegg til å beholde verdifull arv.

I den nye avdelingen har vi også koblet på forretningsrådgivere, utviklere, ingeniører og arkitekter som fokuserer på kundens forretningsbehov. På den måten har vi fått muligheten til å tenke helt nytt, jobbe agilt, og bli en fremtidens MSP.


 
Fra tradisjonell drift til skyplattformer

I rollen som tradisjonell driftsleverandør har vi et totalansvar for infrastruktur, compliance, sikkerhet og kostnader.


Når virksomheter tar i bruk skyplattformer, blir løsningene ofte mer fragmentert og fordelt mellom ulike leverandører, og deler av ansvaret flyttes over til virksomhetene selv.


I tillegg har skyplattformene en forretningsmodell som kan gjøre kostnadene mindre forutsigbare, for eksempel hvis man ikke setter opp tydelige rammer for hvor mye man kan bruke av kapasitet.


Det samme gjelder sikkerhet og compliance. Azure innehar en fleksibilitet og et sikkerhetsnivå som overgår de aller fleste lokale datasentre. Men, det hjelper ikke å ha høy sikkerhet i infrastrukturen, om du ikke designer en riktig rammestruktur basert på et forretningsperspektiv.Itera utvikler en Managed Cloud Plattform til Microsoft Azure

Itera utvikler nå en såkalt Cloud Management Platform, i første omgang til Microsoft Azure.
Det denne plattformen gjør, er å hjelpe virksomheter med utfordringene nevnt i forrige avsnitt.

Den setter opp tydelige rammer og referansearkitektur og forvalter de over tid. Den gir også direkte innsikt og aggregert informasjon knyttet til kostnader, sikkerhet og teknisk løsning, basert på den inputen virksomhetene selv har gitt. Eksempler på dette kan være kostnadsstyring basert på budsjetter, for å få en bedre forutsigbarhet.
 
Plattformen vil også gi verdifull trygghet på hvorvidt du har satt opp skymiljøet slik at det samsvarer med virksomhetens regulatoriske krav, og rapportere på dette. For eksempel kan den på en enkel måte gi informasjon om tilgangsnivåene til de ulike leverandørene som er inne i Azure-løsningen.


 
Hva platformen gir som du ikke får i Azure allerede

Man kan allerede få mye av denne informasjonen fra Azure direkte, men det denne plattformen gjør er å hjelpe kunden til å velge hvilken informasjon som skal aggregeres, og sammenstille og strukturere dette slik at det gir verdi. Det er viktig å understreke at vi ikke prøver å bygge en parallell løsning til noe Microsoft allerede tilbyr, men bruke eksisterende informasjon og funksjoner i Azure til å bygge verdi på toppen.
 
For at vi skal være en fullverdig leverandør, ser vi at denne plattformen blir et veldig viktig fundament for å levere andre tilleggstjenester, både for Managed Services og tilrettelegging for utviklingsmiljøer. Plattformen vil også kunne brukes uavhengig av om man har andre leverandører enn oss, eller kunden selv leverer løsninger på Azure.


 
Hva blir veien videre?

Vi vil lansere plattformen ganske snart, og har pilotkunder som venter på å få teste den. Det er viktig at denne løser reelle problemer og dekker faktiske behov som alle virksomheter har, og viktig at vi utvikler oss i samarbeid med brukerne.
 
Måten vi har gjort dette på er å kjøre workshops med kunder der vi gjennomgår deres behov ved å bruke et egenutviklet Cloud Foundation rammeverk, bygget på deler av Microsoft sitt Cloud Adoption Framework. Gjennom disse workshopene har vi fått feedback og erfaringer som vi har tatt inn i vår utviklingsplan.Så, veien videre blir å fortsette samarbeidet med virksomheter som ønsker løpende kontroll på sitt skymiljø.Ønsker du å teste den nye plattformen i din virksomhet? Ta kontakt!