Itera er Miljøfyrtårn

Itera er Miljøfyrtårn

Itera skal utgjøre en forskjell, også for miljøet. Derfor er vi resertifisert som Miljøfyrtårn for tre nye år.

 

Våre kontorer ble i august 2015 Miljøfyrtårn-sertifiserte for første gang, og nå er vi resertifisert, noe som betyr at vi har oppfylt og dokumentert en rekke krav innen blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfallshåndtering. Vi har flere internasjonale kunder og samarbeidspartnere, og det har derfor blant annet vært viktig for oss å kartlegge reisevirksomheten vår og se på hvordan vi kan redusere vårt CO2-avtrykk mest mulig. 

 

Vårt ansvar å gjøre det vi kan for miljøet

Itera er også er en del av en større verdikjede, og vi har kartlagt leverandørene våre for å se i hvilken grad de følger opp sitt miljøansvar. Fremover vil vi jobbe videre for å redusere vår miljøbelastning, og vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Reduksjon av miljøbelastning er også en naturlig del av vårt program for samfunnsansvar (CSR).

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn på deres sider.

Kontorene våre ligger i moderne lokaler sentralt i Nydalen, hvor kollektivtilbudet er svært godt. Gårdeieren Avantor er det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001.

 

Sommergave med mening til alle ansatte

 

Resertifiseringen feiret vi med en sommergave med mening til alle ansatte, nemlig et miljøvennlig bærenett som kan erstatte plastposene fra butikken!