Intranett og samhandlingsløsninger

Collaboration.jpg

En god samhandlingsløsning i din bedrift kan være et godt intranett. Det gir tilgang til kunnskap, styrker sosiale bånd, bygger kultur og tilbyr verktøy som gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv – alt på en brukervennlig måte. Et godt intranett gjør det rett og slett enklere å være ansatt. Vi leverer det som skal til – fra A til Å.

En prosess som sikrer verdi for deg som kunde

Et intranett kan være komplisert, men det betyr ikke at det MÅ være det. Gjennom innsikt, analyse og strategi hjelper vi deg og organisasjonen din med å formulere og forankre gode og tydelige mål. Vi finner ut hva de ansatte trenger, og balanserer dette med hva som er viktig for at også virksomheten skal nå sine mål.

Vi hjelper deg både med innholdsarbeidet, struktur, brukersentrert design, teknisk utvikling, brukertesting og innføring i organisasjonen. Prosessen vår er velprøvd og sikrer virksomheten din en robust samhandlingsløsning som både fungerer – og – avhengig av mål og ambisjoner – bidrar til effektivisering, kunnskapsdeling, kulturbygging og bedre målstyring.

Hvordan bygge et intranett?

Et intranett bygges som regel med utgangspunkt i en moderne publiserings- eller samhandlingsløsning.

Vi har jobbet mest med plattformer som SharePoint, Episerver, Enonic og Umbraco. Det er oftest fornuftig å kjøpe ferdige løsninger fremfor å bygge dem fra bunnen av.

En komplett samhandlingsløsning

Vi tilbyr en rekke gode produktløsninger for personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok. Løsningene «plugges inn» i den tekniske løsningen på en enkel måte, og oppleves som en fullintegrert del av intranettet. Håndbøkenes innhold med hensyn til oppdatering i relevant lovverk etc. gjøres helt automatisk, uten at dere trenger å tenke på det.

Dersom dere har et intranett fra før, tilbys disse håndbøkene også direkte via vårt kompetansemiljø i datterselskapet vårt, Compendia.

Løpende forvaltning

Når løsningen er bygget inngår vi som regel drifts-, forvaltnings- og supportavtaler. På den måten sikrer vi at en god samhandlingsløsning ikke «råtner på rot», men videreutvikles løpende. I en verden der behovene endres oftere og oftere ser vi at prosjektorganisasjonen ikke bør legges ned, men skaleres etter behov. Itera har stor teknisk kapasitet, også i vår nearshorevirksomhet i Slovakia og Ukraina.

På tide å gjøre noe med intranettet?

Kontakt oss for en frisk og faglig prat om prosjektet!

Hva vi gjør
Hva vi gjør