Tjenestedesign

Service design.jpg

Gode tjenester skaper gode opplevelser, og gode opplevelser gir fornøyde kunder.

Vi arbeider alltid med mennesker, vi ser helheten og kompleksiteten, og fokuserer der vi mener det er viktigst å skape effekt for både våre kunder og kundens kunde.

Brukeropplevelsen står i fokus i alle løsningene Itera leverer. Vi lytter, observerer og analyserer for å skape synteser som kan testes, og gjentar prosessen.

Våre eksperter innen tjenestedesign, forretningsutvikling, interaksjonsdesign, og visuell kommunikasjon bygger gode brukeropplevelser gjennom brukersentrert tilnærming. Arbeidet baseres på interaksjonsprinsipper, gjeldende designteori, gjeldende krav til universell utforming samt analyse av målgrupper og brukerbehov.

Tjenestedesignmetodikken vår består av fem tyngdepunkter

  • Innsikt
  • Idéutvikling
  • Idéfokusering
  • Prototyping
  • Testing

Hvert intervju og hver workshop, observasjon, analyse og prototype vi har gjennomført de siste årene har bidratt til å bygge et sterk fagområde innen tjenestedesign, med effektive metoder og prosess-standarder. Vi benytter en smidig tilnærming i gjennomføringen for å sørge for kort vei fra idé til ferdig testet prototype. Dette gjør virksomheten din i stand til å levere bedre tjenester til markedet – raskere.

Hva vi gjør
Hva vi gjør