Websider og intranett

Website.jpg

Websider trenger interessant og relevant innhold, god funksjonalitet og appellerende design – dette er vår hjemmebane. 

Websider og portaler

Websider er ofte det første møtet med virksomheten din, og bør derfor gjøre et godt, imøtekommende og profesjonelt inntrykk. Vi er partner på flere ledende CMS-plattformer og vet hvilken webløsning som passer dere best, slik at vi bygger den riktige opplevelsen av din merkevare, enten den møter verden på PC, nettbrett eller mobil.

For virksomheter med mer komplekse behov tilbyr vi utvikling av portaler, som gjerne har integrasjoner med mange informasjonskilder.

Intranett og samhandlingsløsninger

Et godt intranett gir tilgang til kunnskap, styrker sosiale bånd, bygger kultur og tilbyr verktøy som gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv - alt på en brukervennlig måte. Et godt intranett gjør det rett og slett enkere å være ansatt. Vi leverer det som skal til - fra A til Å.

Les mer om hva vi tilbyr av intranett og samhandlingsløsninger her!

Den enkelte ansattes kompetanse representerer en stor verdi for virksomheten. Når kunnskap deles, øker verdien. Vi utvikler smarte løsninger for samhandling på tvers av fagområder og organisatoriske strukturer. Søk, versjonshåndtering, dokumentkontroll og økt effektivitet er gode stikkord.

Selvbetjeningsløsninger

Selvbetjeningsløsninger reduserer avstanden mellom sluttbrukeren og forretningssystemene. Vi bygger gode brukeropplevelser gjennom å kartlegge dine kunders kundereise. Hvilke oppgaver og transaksjoner vil det lønne seg å la dem gjøre selv? Hvordan kan vi gi dem en opplevelse av økt effektivitet og personlig service? Vi har god innsikt i en rekke gode rammeverk og plattformer.

Hva vi gjør
Hva vi gjør